Palīgs skolēniem un vecākiem attālinātajā mācību procesā
   REKAVAS VIDUSSKOLA

Šeit Tu atradīsi uzdevumus angļu valodas stundām sākumskolā, ja Tava skolotāja ir R.Duļbinska.

1.KLASE

2.KLASE

3.KLASE

PAPILDUZDEVUMI