11.maijs, pirmdiena, 1.klase 

Tigers live on land.

1) DB 53.lpp. 

 • on = uz; in = iekšā
 • Apskati zīmējumus un ieraksti kvadrātiņos "on" vai "in".

2) DB 54.lpp. 

 • Apskati zīmējumus un savieno dzīvniekus ar vietu, kur tie dzīvo:
 • On land. = Uz zemes.
 • In water. = Ūdenī.
 • On land and in water. = Uz zemes un ūdenī.

3) Noklausies stāstiņu "Otto and the Dog" (Otto un Suns).
    Spied šeit   

 • Hello, auntie. = Sveika, krustmāmiņ.
 • Hello, dear. = Sveika, mīļā.
 • Oh, who's this? = Ak, un kas tas?
 • This is Fufu. = Tas ir Fufu.
 • Otto, wake up! = Otto, mosties!
 • Meow, what? = Ņau, ko?
 • Do you like dogs? = Vai Tev patīk suņi?
 • Dogs?? = Suņi??
 • Meow! = Ņau!
 • Fufu, come here, naughty dog! = Fufu, nāc šurp, nejaukais suns!
 • Quick! Otto! Hide in the cupboard. = Ātri! Otto, paslēpies skapītī.
 • Meow. Thank you. = Ņau. Paldies.
 • You're welcome.= Laipni lūgts.