7.maijs, piektdiena, 3.klase

1) Jaunie vārdi:

 • left -kreisais/kreisā
 • right - labais/labā
 • to the left - pa kreisi
 • to the right - pa labi
 • jump - lēkt
 • kick - spert
 • hips - gurni
 • bend - liekties
 • rest - atpūsties

2) Klausies dzejolīti vairākas reizes un iemācies pareizā secībā izpildīt sporta skolotāja komandas! (Māc. grām. 66.lpp.)

 Spied šeit

 • Arms up! = Rokas augšā!
 • Arms down! = Rokas lejā!
 • Jump to the right! = Palecies pa labi!
 • Jump to the left! = Palecies pa kreisi!
 • Kick to the right! = Sper pa labi!
 • Kick to the left! = Sper pa kreisi!
 • Hands on hips! = Rokas uz gurniem!
 • Bend to the right! = Noliecies pa labi!
 • Bend to the left! = Noliecies pa kreisi!
 • And... rest! = Un... atpūties!

3) DB 82.lpp. 

 • Uzraksti zem katra zīmējuma vienu vārdu: left vai right.