21.maijs, piektdiena, 3.klase

Keep Healthy!

Māc.grām. 69.lpp. Izlasi Grega vēstuli un atbildi uz 4 jautājumiem:

  1. Where is Greg? = Kur ir Gregs?
  2. Who can swim? = Kas prot peldēt?
  3. Who can't swim? = Kas neprot peldēt?
  4. Who can't dive? = Kas neprot nirt?

Jautājumus un atbildes ieraksti burtnīcā, piemēram:

  1. Where is Greg? Greg is in the swimming pool.