Interešu izglītības pulciņi 2020./21.m.g.

5.-12.kl. vokālais ansamblis
Vadītāja: Ilona Bukša

Nodarbību laiki: 
pirmdienās un trešdienās

0.stunda (plkst. 8.15 - 8.55)

Darbības mērķis: 

Turpināt kopt daudzbalsīgas dziedāšanas tradīcijas ansamblī un ar muzikāliem priekšnesumiem papildināt skolas Valsts svētku, Ziemassvētku, Mātes dienas u.c.koncertus, kā arī dziedāt Viļakas novada bērnu festivāla kopkorī.

1.-4.kl. vokālais ansamblis
Vadītāja: Ruta Duļbinska

Nodarbību laiki: ceturtdienās
6.stunda (plkst. 13.30 -14.10 )
7.stunda (plkst. 14.15 - 14.55)

Darbības mērķis:

Lietderīgi organizēt skolēnu brīvo laiku un dot iespēju aktīvākajiem un muzikāli apdāvinātākajiem bērniem pilnveidot un apliecināt sevi. Sekmēt skolēnu emocionālo un intelektuālo attīstību, atraisīt radošās spējas, dot skolēniem iespēju kļūt par aktīviem mūzikas izpildītājiem.