“Viļakas un tās apkārtnes vēstures erudīts”. 14.10.2022.

16.11.2022.

16.11.2022.


17.11.2022.

22.12.2022.

23.12.2022.

28.04.2023. 

10.06.2023.