Žetonu vakari

Viena no senākajām Rekavas vidusskolas tradīcijām ir Žetonu vakars – absolventu salidojums, kurš daudzu gadu garumā, tradicionāli notiek janvāra pēdējā sestdienā. Pirmais Žetonu vakars skolā notika 1953. gadā. Uz šo pasākumu tika lūgti ciemiņi no citām skolām. Koncertu sniedza abiturienti un citi vidusskolēni. Tika dziedāts, dejots, spēlētas ludziņas un izpildīti tolaik populārie mākslas vingrojumi. Apģērbs meitenēm bija tumšas kleitas ar baltām apkaklītēm, dažreiz uzlika arī baltos priekšautus, citreiz nē. Apģērba izvēle bija neliela. Abiturientus īpaši nesveica, apsveica pēc svinīgās daļas, parasti dāvināja grāmatas, nevis ziedus (jo toreiz ziedus ziemā tā nemaz nevarēja iegādāties).

Izmaiņas Žetonu vakara norisē sākās ar 1978. gadu, kad abiturientu klases meitenes lauza tradīciju un  vakara svinīgajā daļa atļāvās uzvilkt melnus garus svārkus un baltas blūzes. Daudzos tas izraisīja izbrīnu, citos neapmierinātību. Turpmākajos gados abiturienti paši vienojās par Žetonu vakara tērpiem Šī klase arī iesāka jaunu Žetonu vakara trādīciju, ka priekšnesumus sniedz tikai abiturienti. Līdz šodienai šī jaukā tradīcija ir saglabājusies.

Līdz 1982. gadam Žetonu vakari notika skolas zālē (atradās augšējā stāvā, tāpēc balles laikā bija zināmas bažas, vai zāles grīda izturēs), kurā kā skatuve tika izmantots ātri pārveidojams dziedāšanas kabinets ( dziedāšanas sk. P.Bricis). 1982. gada janvārī  izcēlās ugunsgrēks skolā un šī zāle, kopā ar lielu skolas daļu  nodega.  Līdz ar to šajā gadā Žetonu vakars nenotika, žetonus abiturienti saņēma pavasarī.  Pēc ugunsgrēka vairāk kā desmit gadus Žetonu vakari notika skolas ēdamzālē. No1996. gada, pēc skolas Sporta nama uzcelšanas Žetonu vakari tika organizēti  jaunuzceltajā Sporta namā.

Šķilbēnu pagasta kultūras centrs “ Rekova” tika izveidots  atjaunotajā, vēsturiskajā ēkā Rekovā. 2018.g. 20.oktobrī ar Šķilbēnu pagasta pašdarbības kolektīviem ēkas atklāšanas svētkus svinēja šķilbēnieši, Viļakas novada ļaudis un atbalstītāji no kaimiņu novadiem.

No 2018. gada pārsvarā  Žetonu vakari notika Šķilbēnu pagasta kultūras centrā "Rekova", kur bija skatuve, apgaismojums, aizskatuves telpas, ģērbtuves.

Žetonu vakars rada piederību savai skolai. Pasākuma emocionālākais mirklis allaž ir tas, kad skolēni saņem īpašo savas skolas simbolu žetonu, kas vienmēr atsauks atmiņā RVS pavadītos skolas gadus un mudinās atkal visus satikties (jo Žetonu vakars vienmēr ir arī skolas absolventu satikšanās laiks).

Pirmsākumos žetons bija  rombveida, sudrabkrāsas  piespraude, kuras centrā uz zila fona bija burti RV un zem tiem saules stari. Laika ritējumā  žetonu izskats katru gadu  nedaudz mainījās. Mūsdienās kā  piederības zīmi savai skolai absolventi izvēlas žetongredzenus ([email protected]). Abiturienti ir sākuši saskaņot arī  savus tērpus, izvēloties kādu vienojošu elementu: krāsu, vai kādu apģērba elementu ( ziedu, taureni, kaklasaiti, piespraudi utt.). 12. klases abiturientus sveic arī 11. klases audzēkņi, veiksmes vārdus pirms lielā starta – eksāmeniem, saka gan skolas direktore, gan arī 12. klases audzinātāja.

Covid 19 pandēmijas laikā 2020./2021. m.g. Žetonu vakars  nenotika, jo bija ierobežojumi un  pulcēšanās aizliegums. Taču Žetoni tika pasūtīti un atdoti abiturientiem vēlāk- individuāli.(audzinātājs Jānis Dokāns).

2021./2022. m.g. pirmo rezi Rekavas vidusskolas vēsturē Žetonu vakars notika tiešsaitē. Kultūras centrs “Rekova” platība (pēc Covid -19 ierobežojušajiem noteikumiem), ļāva uzņemt tikai 120 cilvēkus, tādēļ bija tikai abiturienti, viņu tuvākie radinieki, draugi, skolas vadība un skolotāji. Pasākumu varēja apmeklēt tikai ar Covid -19 sertifikātu, kura esamību ieejot zālē pārbaudīja kultūras centra vadītāja. Pārējie interesenti  priekšnesumus varēja vērot tiešsaistē (audzinātāja Ilze Saidāne). Beidzoties Covid – 19 ierobežojumiem, Žetonu vakari atguva savu popularitāti un apmeklētību.

Viss atkārtojas. Ja ne viss, tad daudz kas – noteikti. Gadalaiki. Lietus un saules dienas. Sniegputeņu laiks un mirkļi, kad sejā sitas skarbs vējš, bet, kad pienāk janvāra pēdējā sestdiena,  katrs Rekavas vidusskolas absolvents zina, ka jādodas uz  Rekovu,  kur notiks  absolventu tikšanās jeb Žetonu vakars.    

Katru gadu 12.klases abiturienti, kopā ar audzinātāju sūta ielūgumus tiem bijušajiem absolventiem, kas skolu pabeiguši pirms 5, 10, 15, 20, 25, 30…  gadiem. Tiek ievietota arī informācija laikrakstā “Vaduguns” un interneta vietnēs. Abiturienti nopietni gatavojas šim pasākumam, mācoties tradicionālo valsi un citas   dejas, iestudē skečus un dziesmas. Koncerta priekšnesumi ir veltījums jubilejas izlaidumiem.  Kā priekšnesumi tiek filmēti arī  video dažādās lokācijās. Šajā vakarā ir daudz ziedu, skaistu novēlējumu, atmiņu un sirsnības: absolventu – jubilāru apsveikumi un spēkavārdi skolai un topošajiem absolventiem, labo darbu un palaidnību  stāsti un  kopīgs prieks par priekšnesumiem. 12.klase saka paldies cilvēkiem, kas palīdz sasniegt iecerēto, – vecākiem, skolotājiem, klasesbiedriem. Žetonu vakara svinīgās daļas noslēgumā abiturienti kopā ar visiem klātesošajiem dzied, nu jau par skolas himnu kļuvušo “Silavas valsi”.

Žetonu vakars! Gaidīts gadu no gada. Taču – ik reizi citādāks!

Skolas vēstures un senlietu muzeja pedagoģe: Aina Golubeva