10.klase. Mācību darbam nepieciešamie individuālie piederumi  2023./2024.m.g.

Pildspalva, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, zīmuļu asināmais, lineāls, dzēšgumija, līme, šķēres.

 Mācību priekšmets/stundu skaits Mācību darbam nepieciešamie individuālie piederumi
Latviešu valoda I 3 līniju burtnīcas
Svešvaloda B2 – angļu val.2 līniju burtnīcas (testiem, mājasdarbiem) un 1 līniju klade (96lpp.) - paredzēta 3 gadiem
Svešvaloda B1 – krievu val.1 līniju burtnīca testiem
Literatūra I 1 rūtiņu burtnīca
Fizika I  
Ķīmija I Turpinām iepriekšējo kladi
Bioloģija I Turpinām iepriekšējo kladi
Ģeogrāfija I 1 rūtiņu burtnīca
Matemātika I3 rūtiņu burtnīcas un 1 rūtiņu klade
Datorika V  
Sports un veselība ISporta tērps īsais vai garais, obligāti sporta apavi, ar kuriem sportot laukā un sporta zālei.
Publiskā uzstāšanās1 rūtiņu klade (pierakstiem)
*Trešā svešvaloda - vācu valoda