10.klase. Mācību darbam nepieciešamie individuālie piederumi  2022./23.m.g.

Pildspalva, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, zīmuļu asināmais, lineāls, dzēšgumija, līme, šķēres.

 Mācību priekšmets/stundu skaits Mācību darbam nepieciešamie individuālie piederumi
Latviešu valoda I (210)3 līniju burtnīcas
Svešvaloda B2 – angļu val.I (210)2 līniju burtnīcas (testiem, mājasdarbiem) un 1 līniju klade (96lpp.) - paredzēta 3 gadiem
Svešvaloda B1 – krievu val.I (210)1 līniju burtnīca testiem
Literatūra I (210)1 rūtiņu burtnīca
Fizika I (245) 
Ķīmija I (210)Turpinām iepriekšējo kladi
Bioloģija I (105)Turpinām iepriekšējo kladi
Ģeogrāfija I (105)1 rūtiņu burtnīca
Matemātika I  (420)3 rūtiņu burtnīcas un 1 rūtiņu klade
Datorika V (70) 
Sports un veselība I (315)Sporta tērps īsais vai garais, obligāti sporta apavi, ar kuriem sportot laukā un sporta zālei.
Publiskā uzstāšanās (70) 1 rūtiņu klade (pierakstiem)
*Trešā svešvaloda (315)