12.klase. Mācību darbam nepieciešamie individuālie piederumi  2024./2025.m.g.

Pildspalva, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, zīmuļu asināmais, lineāls, dzēšgumija, līme, šķēres.

 Mācību priekšmets Mācību piederumi
 Latviešu valoda 3 līniju burtnīcas
 Pirmā svešvaloda 2 līniju burtnīcas (testiem, mājasdarbiem) un 1 līniju klade (var izmantot veco kladi)
 Otrā svešvaloda 1 līniju burtnīca testiem
 Matemātika 3 rūtiņu burtnīcas un 1 rūtiņu klade (var izmantot iepriekšējā gada kladi)
 Mūzika Nošu burtnīca
 Sports un veselība Sporta tērps īsais vai garais, obligāti sporta apavi, ar kuriem sportot laukā un sporta zālei.
 Latvijas un pasaules vēsture 1 rūtiņu klade
 Fizika 
 Ķīmija  Turpinām iepriekšējo (rūtiņu) kladi.
 Bioloģija  Turpinām iepriekšējo (rūtiņu) kladi.
 Literatūra 1 rūtiņu burtnīca (var izmantot 11.kl.)
*Veselības mācība

 *Ģeogrāfija II
 *3. svešvaloda