12.klase. Mācību darbam nepieciešamie individuālie piederumi  2021./22.m.g.

Pildspalva, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, zīmuļu asināmais, lineāls, dzēšgumija, līme, šķēres.

 Mācību priekšmets Mācību piederumi
 Latviešu valoda 3 līniju burtnīcas
 Pirmā svešvaloda 2 līniju burtnīcas (testiem, mājasdarbiem) un 1 līniju klade (var izmantot veco kladi)
 Otrā svešvaloda 1 līniju burtnīca testiem
 Matemātika 3 rūtiņu burtnīcas un 1 rūtiņu klade (var izmantot iepriekšējā gada kladi)
 Mūzika Nošu burtnīca
 Sports Sporta tērps īsais vai garais, obligāti sporta apavi, ar kuriem sportot laukā un sporta zālei.
 Latvijas un pasaules vēsture 1 rūtiņu klade
 Fizika 
 Ķīmija  Turpinām iepriekšējo (rūtiņu) kladi.
 Bioloģija  Turpinām iepriekšējo (rūtiņu) kladi.
 Literatūra 1 rūtiņu burtnīca (var izmantot 11.kl.)
 *Psiholoģija 1 rūtiņu burtnīca vai plānā kladīte
*Veselības mācība

 *Tehniskā grafika 1 rūtiņu burtnīca, A4 rasēšanas papīrs-bloks, A3 uz visiem viens bloks
 *3. svešvaloda