7.klase. Mācību darbam nepieciešamie individuālie piederumi  2023./2024.m.g.

Pildspalva, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, zīmuļu asināmais, lineāls, dzēšgumija, līme, šķēres ar noapaļotiem galiem.

 Mācību priekšmets Mācību piederumi
Latviešu valoda 3 līniju burtnīcas
Angļu valoda 1 līniju burtnīca, 1 klade pierakstiem, A4 mapīte darba lapām, apvākojums māc. grāmatai Focus1
Krievu valoda 1 līniju burtnīca testiem
Sociālās zinības 1 rūtiņu burtnīca ( drīkst turpināt 6. kl. iesākto vai ņemt jaunu )
Latvijas un pasaules vēsture 1 klade (bieza), lai var turpināt nākamajos gados
Vizuālā māksla Krāsainie zīmuļi, melna pildspalva, melna tušas pildspalva, zīmēšanas A3 bloks
Teātra māksla -
Literatūra1 rūtiņu klade (tiem, kam nav saglabājusies no iepriekšējiem gadiem lit.)
Mūzika Nošu burtnīca
Bioloģija1 rūtiņu klade (bieza, lai varētu turpināt nākamajos māc.gados), plastilīna kastīte (6 krāsas), skočs (šaurais)
Ģeogrāfija1 rūtiņu burtnīca
Dizains un tehnoloģijas1 rūtiņu burtnīca
Datorika
Matemātika3 rūtiņu burtnīcas, 1 rūtiņu klade
Sports un veselībaSporta tērps īsais vai garais, obligāti sporta apavi, ar kuriem sportot laukā un sporta zālei.